สร้าง SSH Keys บน Windows 10

เปิด Command prompt ขึ้นมาหรือกด Window key + r พิมพ์ cmd แล้วกด Enter ใช้คำสั่ง ทำตามหน้าจอแล้วกรอก keypharse สองครั้งแล้วจะได้ไฟล์ที่ C:\Users\{username}\.ssh\ ตามนั้นเล