สร้าง SSH Keys บน Windows 10

เปิด Command prompt ขึ้นมาหรือกด Window key + r พิมพ์ cmd แล้วกด Enter

ใช้คำสั่ง

 ssh-keygen -t rsa

ทำตามหน้าจอแล้วกรอก keypharse สองครั้งแล้วจะได้ไฟล์ที่

C:\Users\{username}\.ssh\

ตามนั้นเล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *